Oh ironie! De wassen neus van duurzaam beleggen in techreuzen

Voor mijn pensioen wil ik het liefst alleen nog duurzaam beleggen. Want duurzaam is goed, groen en levert karmapunten op.

(En als een vergelijkbaar rendement wordt behaald in vergelijking met andere fondsen is dit een kleine maar waardevolle stap die je kunt zetten. En je niets kost.)

Voor mijn pensioen beleg ik via BrandNewday en zij bieden het BND Duurzaam Wereld Indexfonds. Volgens de factsheet belegt het fonds in het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund. Het belegt volgens criteria die zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie en/of distributie van controversiële wapens of tabak, worden uitgesloten. Het fonds is een middenmotor als het gaat om duurzaamheid met een gemiddelde plek op de duurzaamheids index. Dat biedt ruimte voor verbetering

De factsheet bevat de Portefeuillesamenstelling met de 10 grootste beleggingen, 13% van het totaal. Een heel duurzaam rijtje, met twee oliemaatschappijen (Exxon en Shell)? Maar vanuit mijn privacy-perspectief vind ik de aanwezigheid van de big five techbedrijven (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon en Facebook opvallend. De techreuzen hebben voor wat betreft hun bedrijfsmodellen invloed op de inrichting van de maatschappij. Hoe communiceren mensen met elkaar, hoe economieën worden ingericht, hoe dicht adverteerders consumenten kunnen benaderen. Er is veel discussie over de rol van deze techbedrijven in de informatiemaatschappij, al wat het maar vanwege hun geworstel met politieke beïnvloeding, online pesten en discriminatie. De invloed van deze techreuzen op onze maatschappij is groot. Zo groot dat je vragen kunt stellen of deze partijen wel sociaal of maatschappelijk duurzaam zijn. Maar dat aspect wordt niet meegenomen in de criteria en dit duurzame fonds investeert dus in bedrijven waar ik doorgaans argwanend naar kijk. *zucht*

Oplossingen kunnen zijn: