Andermans voorkeuren aanpassen? Erg flauw vindt mailchimp (en verzint een list)

Het viel me opeens op: uitschrijven van Mailchimp gaat niet meer met één klik op de knop.  Je krijgt eerst een mailtje met een link. En pas nadat je die link aan klikt mag je je uitschrijven.

Volstrekt logisch natuurlijk!

Nieuwsbrieven bevatten een zwakheid: je kan ze doorsturen. Met linkjes. Daardoor kan iedereen jouw voorkeuren aanpassen. 

Alsof iemand die bij je op visite is stiekem de thermostaat omhoog draait. Of omlaag. Grappig en zonder gevolgen.

Maar nieuwsbrieven zijn serious business, Dat gaat om informatie. Insights. Aanbiedingen krijgen. Voordeeltjes. De opbouw van je profiel. Aan die knoppen zitten is niet grappig.

Een hele goede maatregel van Mailchimp dus. Die al veel eerder genomen had moeten worden.

Regeren is vooruitzien

“Het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten”, ofwel kamervragen die eerder gesteld en beantwoord hadden moeten worden. Ik verwacht een antwoord dat erop neerkomt dat alle lidstaten aan hetzelfde kader moeten voldoen en dat de minister geen reden heeft aan te nemen dat dit kader in andere lidstaten niet wordt gehandhaafd. Mogelijk noemt de minister nog aanloopproblemen vanwege de implementatie of erkent druk op de toezichthouders in kleine landen, maar vertrouwt erop dat het systeem als geheel functioneert. Toezicht op betaaldiensten op Europess niveau regelen had al eerder op de agenda moeten staan, maar wie weet komt dit in de evaluatie nog ter sprake? Eens zien hoe ver ik van de antwoorden af zit.

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ’Europese ministaatjes in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten?
Vraag 2: Herinnert u zich de zorgen die al tijdens het rondetafelgesprek over de herziene richtlijn betaaldiensten (15 november 2017) geuit werden over de capaciteit en kwaliteit van toezichthouders in kleinere lidstaten? Is uw beeld dat dit in de tussentijd verbeterd is?
Vraag 3: Bent u bekend met het artikel «Malta and Cyprus face growing pressure over money-laundering» en het rapport van de Europese Commissie over speciale burgerschap programma’s voor investeerders? Wat vindt u van de conclusie van de Europese Commissie dat de paspoortprogramma’s van Malta en Cyprus voor grote investeerders een risico vormen voor de gehele Europese Unie, bijvoorbeeld op het gebied van witwassen?
Vraag 4: Bent u van mening dat het toezicht van sommige kleine lidstaten adequaat is ingericht?
Vraag 5: Deelt u de mening dat toezicht op deze bedrijven in het kader van de herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2) effectiever is wanneer dit op Europees niveau, bijvoorbeeld via ESMA, wordt ingericht?
Vraag 6: Welke stappen gaat u nemen om adequaat toezicht in de gehele Europese Unie te borgen?
En de antwoorden: https://app.1848.nl/document/kamervraag/63528

Europese PSD2-wetgeving zet privacy onder druk. Privacy First eist PSD2-me-niet-register

Persbericht van Privacy First

Nieuwe Europese wetgeving PSD2 in werking 

Vanaf begin 2019 wordt in Nederland PSD2 van kracht (Payment Service Directive 2). Met deze nieuwe Europese bankenwet kunnen consumenten hun bankgegevens delen met andere partijen dan hun eigen bank. Hiervoor moet de consument eerst uitdrukkelijke toestemming geven. Hierna moet de bank alle transactiedata[1] van de consument (rekeninghouder) met een externe partij (financiële dienstverlener) delen voor een periode van 90 dagen, waarna de consument zijn toestemming kan vernieuwen. Tevens kan de consument zijn toestemming op ieder moment intrekken.

PSD2 baart Privacy First grote zorgen

Privacy First heeft grote zorgen rond PSD2. De wet is teveel gericht op het verbeteren van mededinging en innovatie en het privacybelang van de rekeninghouders is uit het oog verloren. De grootste bezwaren van Privacy First zijn:

  • Consumenten kunnen de hoeveelheid bankgegevens niet beperken. Zelfs als een financiële dienstverlener deze gegevens niet nodig heeft, wordt na het geven van toestemming toch alle data gedeeld.
  • In de bankgegevens van een consument staan ook de gegevens van andermans tegenrekening. Deze persoon weet niet dat zijn gegevens gedeeld worden en kan dit ook niet verhinderen. Doordat de transactiedata via Big Data en data-analyses veel breder geanalyseerd zullen worden dan voor de inwerkingtreding van PSD2 ontstaan grote risico’s op privacyschendingen.
  • Bankgegevens bevatten “bijzondere persoonsgegevens” die alleen onder strikte voorwaarden verwerkt mogen worden.[2] Een contributiebetaling aan een vakbond, politieke partij of organisatie die seksuele voorkeur onthult, moet volgens Privacy First gezien worden als bijzonder (gevoelig) persoonsgegeven. Ook transacties met zorgverleners en apotheken moeten als bijzondere persoonsgegevens worden gezien. Op dit moment bestaat geen mogelijkheid deze gegevens te filteren en worden ze verstrekt aan partijen die deze gegevens niet mogen verwerken.

Tijdens de uitzending van AVROTROS Radar van maandagavond 7 januari 2019 vroeg Privacy First nadrukkelijk aandacht voor deze zaken.

PSD2-keurmerk voor transparantie

Privacy First wil dat consumenten eerlijk en transparant geïnformeerd worden over wat er met hun gegevens gebeurt. In plaats van lange privacy-statements pleit Privacy First voor onafhankelijke informatie op één A4, waarbij door consumenten vastgestelde informatie wordt geboden. Consumenten kunnen immers zelf het beste bepalen welke informatie zij waardevol vinden bij het maken van een keuze. Gedurende 2018 werkte Privacy First aan dit initiatief samen met de Volksbank en andere partners uit de financiële sector.

PSD2-me-niet-register

Privacy First is verbaasd dat er geen aandacht is geweest voor de rol van “bijzondere persoonsgegevens” in transactiedata. Deze gegevens mogen alleen onder strikte voorwaarden gedeeld worden en moeten dus gefilterd kunnen worden. Ook consumenten die niet willen dat hun gegevens door anderen worden gedeeld met financiële dienstverleners moeten de mogelijkheid krijgen dit te voorkomen. Daarom wil Privacy First een opt-out register voor PSD2, vergelijkbaar met het bel-me-niet-register. Tijdens de uitzending van Radar kondigde Privacy First aan het initiatief voor dit voorstel te nemen, waarbij wij ernaar streven dit met de financiële sector en politiek verder te ontwikkelen. Het doel daarbij is dat het gebruik van een opt-out register verplicht wordt gesteld. De Europese PSD2-richtlijn zal hiervoor aangepast moeten worden.

[1] Aanvullende informatie: het gaat om alle transactiedata. Hoe ver deze gegevens terug gaan verschilt per bank. Zie het overzicht van de Consumentenbond: Meerderheid bewaart rekeningafschriften ten minste 5 jaar https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/meerderheid-bewaart-rekeningafschriften-ten-minste-5-jaar.

[2] Aanvullende informatie: dit is opgenomen in artikel 9 AVG en art. 22 UAVG. Kortgezegd is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25.