Dag van de privacy

Secretaressedag. De Dag van de Wetenschap. De Dag van de Democratie. Sla de krant maar open en het is wel een Dag-van-het-één-of-Ander. Dag van de Aarde, de Internationale Dag ter voorkoming van Schade aan de Natuur tijdens Oorlog en Gewapende Conflicten, er is zelfs een Wereld Toiletdag! Het lijkt wel alsof er voor alle maatschappelijke onderwerpen, ziekten of dieren wel een Dag Van in het leven is geroepen. De website www.fijnedagvan.nl is opgericht om een overzicht van al deze Dagen Van te bieden. Ook voor de wereld van informatiebeveiliging en privacy zijn voldoende dagen te vinden:

 • 28 januari Dag van de Privacy
 • 5 februari Internationale Dag van het Veilige Internet
 • 17 februari Doe vriendelijk dag
 • 12 maart Dag tegen internetcensuur
 • 14 maart Pi-dag
 • 15 maart Dag van het consumentenrecht
 • 31 maart Back-up dag
 • 18 april Dag van de Patiëntenrechten
 • 23 april Dag van het fraude-onderzoek
 • 28 april Dag van veiligheid op het werk
 • 4 mei Wachtwoordag
 • 25 mei Dag van de FG
 • 28 juni INTERNATIONALE CAPSLOCKDAG
 • 31 juli Dag van de Systeembeheerder
 • 17 oktober spreadsheetdag (nav eerste spreadsheetprogramma VisiCalc in 1979)
 • 28 oktober INTERNATIONALE CAPSLOCKDAG (inderdaad 2x per jaar)
 • 24 november Nationale Verander-Je-Wachtwoord-Dag
 • 10 december Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Bron: https://www.fijnedagvan.nl/

Oh ironie! De wassen neus van duurzaam beleggen in techreuzen

Voor mijn pensioen wil ik het liefst alleen nog duurzaam beleggen. Want duurzaam is goed, groen en levert karmapunten op.

(En als een vergelijkbaar rendement wordt behaald in vergelijking met andere fondsen is dit een kleine maar waardevolle stap die je kunt zetten. En je niets kost.)

Voor mijn pensioen beleg ik via BrandNewday en zij bieden het BND Duurzaam Wereld Indexfonds. Volgens de factsheet belegt het fonds in het Vanguard SRI FTSE Developed World II Common Contractual Fund. Het belegt volgens criteria die zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie en/of distributie van controversiële wapens of tabak, worden uitgesloten. Het fonds is een middenmotor als het gaat om duurzaamheid met een gemiddelde plek op de duurzaamheids index. Dat biedt ruimte voor verbetering

De factsheet bevat de Portefeuillesamenstelling met de 10 grootste beleggingen, 13% van het totaal. Een heel duurzaam rijtje, met twee oliemaatschappijen (Exxon en Shell)? Maar vanuit mijn privacy-perspectief vind ik de aanwezigheid van de big five techbedrijven (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon en Facebook opvallend. De techreuzen hebben voor wat betreft hun bedrijfsmodellen invloed op de inrichting van de maatschappij. Hoe communiceren mensen met elkaar, hoe economieën worden ingericht, hoe dicht adverteerders consumenten kunnen benaderen. Er is veel discussie over de rol van deze techbedrijven in de informatiemaatschappij, al wat het maar vanwege hun geworstel met politieke beïnvloeding, online pesten en discriminatie. De invloed van deze techreuzen op onze maatschappij is groot. Zo groot dat je vragen kunt stellen of deze partijen wel sociaal of maatschappelijk duurzaam zijn. Maar dat aspect wordt niet meegenomen in de criteria en dit duurzame fonds investeert dus in bedrijven waar ik doorgaans argwanend naar kijk. *zucht*

Oplossingen kunnen zijn:

Eigenlijk zijn de knappe koppen met de verkeerde dingen bezig

“We denken dat we enorm veel innovatie hebben en dan wijzen de mensen naar de grote techbedrijven, maar dat zijn natuurlijk voornamelijk softwarebedrijven. Het winstmodel van dat type bedrijven is gebaseerd op één bron van inkomsten: adverteren. Dus advertenties leiden op dit moment de wereld van de toekomst. Dat is niet goed. Onze maatschappelijke doelen, waar we met de wereld naartoe willen, zijn niet noodzakelijk dezelfde doelen die bedrijven hebben om advertentie-inkomsten te genereren.” aldus Robbert Dijkgraaf in een interview met nu.nl.

Onderzoeksjournalistiek verdient steun

Ik vind onderzoeksjournalistiek een geweldige kracht die ik van harte steun. De Correspondent, Follow the money, de onderzoeksplatform Investico en ik vergeet er vast een paar. Ook privacy komt vaak langs. De makers van De Correspondent lanceren nu The Correspondent: ‘News as we know it leaves us cynical, divided, and less informed. We’re building a movement for radically different news.’ Na rondvraag welke vraagstukken bovenaan staan bij het lezerspubliek staat bovenaan het lijstje, samen met inkomensongelijkheid, het nieuwe medialandschap en immigratie, de rol van privacy in onze samenleving: “The creeping loss of privacy, the creeping (and creepy) rise of the surveillance state, and how democracy and human rights can be preserved.” Kijk aan!

Het zijn allemaal grote vragen die een belangrijke overeenkomst hebben: ze hebben een grote invloed op hoe de globale inrichting van samenlevingen wordt vormgegeven. die zijn het waard om nauwlettend te volgen. Zoek je nog een goed voornemen? Steun deze organisaties.

Die 100 uur zijn allang voorbij…

Dit blog is een vervolg op mijn blog 100uurprivacy. Een blog dat ik begon om te ontdekken wat privacy is. In die ontdekkingstocht startte ik in 2012 Procis en verliet mijn werkgever. Toevallig werd in 2012 een voorstel voor een nieuwe verordening gepubliceerd die de richtlijn 95/46/EC zou moeten vervangen. De impact van wat uiteindelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zou worden konden op dat moment maar weinigen inschatten. De wereld van privacy is sinds 25 mei 2018 veranderd. Net zoals mijn rol in deze wereld. Daarom vind ik het belangrijk om weer een eigen kanaal en stem te hebben. Ik ben blij om zo mijn tocht te vervolgen.