Regeren is vooruitzien

“Het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten”, ofwel kamervragen die eerder gesteld en beantwoord hadden moeten worden. Ik verwacht een antwoord dat erop neerkomt dat alle lidstaten aan hetzelfde kader moeten voldoen en dat de minister geen reden heeft aan te nemen dat dit kader in andere lidstaten niet wordt gehandhaafd. Mogelijk noemt de minister nog aanloopproblemen vanwege de implementatie of erkent druk op de toezichthouders in kleine landen, maar vertrouwt erop dat het systeem als geheel functioneert. Toezicht op betaaldiensten op Europess niveau regelen had al eerder op de agenda moeten staan, maar wie weet komt dit in de evaluatie nog ter sprake? Eens zien hoe ver ik van de antwoorden af zit.

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ’Europese ministaatjes in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten?
Vraag 2: Herinnert u zich de zorgen die al tijdens het rondetafelgesprek over de herziene richtlijn betaaldiensten (15 november 2017) geuit werden over de capaciteit en kwaliteit van toezichthouders in kleinere lidstaten? Is uw beeld dat dit in de tussentijd verbeterd is?
Vraag 3: Bent u bekend met het artikel «Malta and Cyprus face growing pressure over money-laundering» en het rapport van de Europese Commissie over speciale burgerschap programma’s voor investeerders? Wat vindt u van de conclusie van de Europese Commissie dat de paspoortprogramma’s van Malta en Cyprus voor grote investeerders een risico vormen voor de gehele Europese Unie, bijvoorbeeld op het gebied van witwassen?
Vraag 4: Bent u van mening dat het toezicht van sommige kleine lidstaten adequaat is ingericht?
Vraag 5: Deelt u de mening dat toezicht op deze bedrijven in het kader van de herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2) effectiever is wanneer dit op Europees niveau, bijvoorbeeld via ESMA, wordt ingericht?
Vraag 6: Welke stappen gaat u nemen om adequaat toezicht in de gehele Europese Unie te borgen?
En de antwoorden: https://app.1848.nl/document/kamervraag/63528